CASPIAN PAINT SUPPLY Company is the official distributor of JOTUN brand paint products in Azerbaijan. A leading manufacturer and supplier of high performance coatings - JOTUN company was founded on 12th March 1926 in Sandefjord, the Norway. Nowadays JOTUN had expanded to a group of 74 companies and 40 production facilities, represented in more than 80 countries on all continents. The company offers wide assortment of sophisticated protective, marine, powder and decorative paint products that successfully meet broad technical requirements and esthetic expectations of clients. CASPIAN PAINT SUPPLY şirkəti Jotun istehsal markalı boya məhsullarının Azərbaycanda rəsmi distribyutorudur.Yüksək keyfiyyətli örtüklərin aparıcı istehsalçısı və təhcizatçısı olan JOTUN kompaniyası 1926-cı il martın 12 də Norveçin Sandefyord şəhərində təsis edilmişdir.Hal hazırda Jotun kompaniyasının sənaye qrupuna dünyanın 80 dən çox ölkəsini əhatə edən 74 kompaniya və 40 istehsalcı şirkət daxildir. Kompaniya müştərilərin ən yüksək texniki və estetik tələblərini təmin edə biləcək müasir tələblərə uyğun geniş çeşiddə qoruyucu, dənizçilik sənayesində istifadə olunan, toz- boya və dekorativ boya məhsularını təklif edir.