Компания HB Co LTD была создана в 1997 году. Основная деятельность компании направлена на импорт, маркетинг и продажу лекарственной продукции высокого качества из таких стран как Италия, Германия, Франция, Испания, Англия, Турция, Индия, Латвия, Литва, Босния, страны Латинской Америки, Америка Япония, Корея, Украина, Румыния, Португалия и тд. HB Co LTD осуществляет свою деятельность под девизом «Здоровое будущее, наступит с нами»
“HB Co LTD” şirkətinin əsası 1997-ci ildə qoyulmuşdur. Şirkətin əsas fəaliyyəti dünyanın müxtəlif ölkələrindən ( İtaliya, Almaniya, Fransa, İspaniya, İngiltərə, Türkiyə, Hindistan, Latviya, Litva, Bosniya, Latın Amerikası, Amerika, Yaponiya, Koreya, Ukrayna, Rumıniya, Portuqaliya  ölkələri və s.) yüksək keyfiyyətli əczaçılıq məhsullarını Azərbaycana idxal etmək, marketinqini təşkil etmək və satışını həyata keçirməkdir. “HB Co LTD” şirkəti “Sağlam gələcək, bizimlə gələcək” devizi altında çalışır.