Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatası ölkənin aparıcı və ən nüfuzlu xarici biznes assosiasiyasıdır. 270-dən artıq üzv şirkəti təmsil edən AmCham Azərbaycan üzvlərinin ticarət və sərmayə maraqlarını effektiv şəkildə müdafiə edir. AmCham-ın üzvü kimi sizin şirkətiniz Azərbaycan və ABŞ hökumətində biznes məlumatları və əlaqələrinin geniş şəbəkəsinə, eləcə də Amerika Ticarət Palatasının Avropa Şurası və Amerika Ticarət Palatası vasitəsilə Avropa üzrə dəyərli məlumatları əldə etmək imkanına malik olur. AmCham ABŞ Səfirliyi və Ticarət Nazirliyinin Xarici Ticarət Xidməti ilə müştərək iş görməklə üzvlərini Azərbaycanın mövcud durumu və qanunvericiliyə edilən son dəyişikliklər, eləcə də ölkə biznesinin ümumi vəziyyəti ilə bağlı məlumatlı saxlayır, yeni şirkətlər Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyə başladıqda və ya bunu nəzərdən keçirdikdə üzvlər bu imkanlarla bağlı məlumatları ilk olaraq əldə edirlər. AmCham-ın üzvləri yeni biznes müəssisələri üçün üstün tutulan xidmət təminatçıları kimi təqdim edilir.