MEP və HVAC üzrə projektlərin hezırlanması Sənaye Soyutma Avadanlığı Sənaye Ventilyasiya Avadanlığı Atomatika sistemləri (SCADA, BMS) Nasoslar və Nasos Avadanlığı Məişət və sənayyə Kondisionerləri: İstehsalat, Satış, Təmir Ventilyatorlar və Ventilyasiya Avadanlıqları, İstilik Ötürücü Avadanlıqlar, İstilik, İsti Su Təchizatı: Avadanlıq və Qurğular: Satış, Quraşdırma, Təmir