GiLTEX 2012-ci ildən Azərbaycanda, Sumqayıt şəhərində fəaliyyətə başlayan “GİLAN TEKSTİL PARK” MMC-nin  ticarət nişanıdır. Müəssisədə yüksək keyfiyyətli Azərbaycan pambığından dünya standartlarına cavab verən tekstil məhsulları istehsal edilməkdədir. Ümumi sahəsi 150.000 m2, ümumi istehsal sahəsi isə 50.000 m2 olan müəssisənin bazasında vertikal inteqrasiya sistemi ilə qurulmuş və tekstil istehsalı üzrə bütövlükdə texnoloji ardıcıllığı tam əhatə etmiş İplik fabriki, iki Toxuma fabrikləri, iki Boyama fabrikləri və Tikiş fabriki fəaliyyət göstərməkdədir. Hal-hazırda GİLAN TEKSTİL PARK-da iplik, müxtəlif növ parça, yataq dəstləri, toxuculuq məhsulları, dəsmallar, hörgü məhsulları, yorğanlar, yastıqlar, habelə oda və suya davamlı xüsusi geyimlər, müxtəlif təyinatlı uniformalar, hərbi və xəstəxana geyimləri, xalatlar və s. istehsal edilməkdədir.