Avro-Asiya İnşaat Korporasiyası «EVRASCON» (keçmiş “Azərkörpü”) 1968-ci ildə Bakı şəhərində SSRİ Nəqliyyat Tikintisi Nazirliyinin nəzdində yaranmış «Körpütikintidəstəsi-100» kimi fəaliyyətə başlamışdır. Fəaliyyət müddəti ərzində korporasiya həm Azərbaycanda, həm də ölkə xaricində müxtəlif obyektlərin tikintisi sahəsində böyük təcrübə qazanmışdır. Bu gün, Azərbaycanın nəhəng inşaat meydançasını xatırlatdığı bir dövrdə, «EVRASCON» Korporasiyası Azərbaycanda çoxsahəli ixtisaslaşmaya malik bir neçə şirkətdən biri olaraq, ölkənin çox sürətli inkişafına öz töhfəsini verərək iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrdində bir sıra əhəmiyyətli layihələr həyata keçirir. Bundan başqa, şirkət inşaat və quraşdırma işlərində xaricdə fəal iştirak edir. Bu ölkələr sırasına Qazaxıstan, Rusiya, Ukrayna, Özbəkistan, Moldova, Türkiyə daxildir. Son zaman “EVRASCON” şirkəti aşağıda sadalanmış iri layihələri yerinə yetirmişdir:
  1. Azərbaycanda ən böyük bənd olan Taxtakörpü su anbarı bəndinin tikintisi
  2. Azərbaycanın ən böyük və çoxsulu çayı olan Kür çayı üzərindən Salyanda və Şirvanda böyük körpülər, körfəz üzərindən Pirallahı qəsəbəsinə gedən avtomobil yolunda körpünün tikintisi
  3. Bakı şəhərində Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının tikintisi
  4. Qazaxstan Respublikasında Kurık limanının tikintisi
  5. Moskva şəhərində unikal tikili olan, Ginnesin rekordlar kitabında qeydə alınmaq namizədi olan “Süzən körpü”nün tikintisi və s.
Yerinə yetirilən işlərin yüksək keyfiyyəti, dünya tikinti texnikasının ən yaxşı nümunələri, tikinti sahəsində son nailiyyətlər, təcrübəli çoxprofilli personal - bu gün Avro-Asiya İnşaat Korporasiyası “EVRASCON” ASC sizə bunları təklif edə bilər. Avro-Asiya İnşaat Korporasiyası “EVRASCON” ASC Azərbaycan xalqının həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq və ölkənin iqtisadi inkişaf yolu ilə irəliləməsinə kömək etmək üçün əlindən gələni edir.