REM Services adı ilə fəaliyyəti göstərən 100% yerli resurslardan istifadə olunmaqla kapitallaşmış Azərbaycana məxsus şirkətdir. TAIS İKF şirkətlərə qeyri-profilli işləri idarə etmək və xidmətlərinin bir hesab- faktura əsasında aparılması konsepsiyasını təklif edir. TAİS İKF xidmət təminatçılarına olan tələbatların və standartların yüksək olmasını anlayaraq risklərin idarə olunmasında texnoloji proseslərin axınının “ fermadan masayadək “ bütün istehsalat prosesi boyunca idarə edir. TAİS İKF gündəlik fəaliyyətində Azərbaycan Respublikası və beynəlxalq Standartların tələblərini yerinə yetirir ,son elmi nailiyyətləri və qabaqcıl texnoloji yenilikləri öz işində tətbiq edir. Yaranması : Noyabr 1998 Baş ofis : Bakı, Azərbaycan Brendlər : RPC-co / RS-HORECA / ŞİRİNPAY Obyektlər : 71 İşçilər : 854