Kateqoriya: Kompüterlər: Proqram Təminatı

1. “Applied Technologies Inc.”, (Ati-Rs)

AZ1065, Bakı

Cəfər Cabbarlı küç., 44; 12-ci mərtəbə, "Caspian Plaza II"

Show More

Audio və Video Avadanlıqlar, Avtomatika və Telemexanika Cihazları və Vasitələri, Avtomobillər: Ehtiyat Hissələri, Əlavə Avadanlıqlar və Materiallar, Ağac Emalı Alətləri, Ağac Emalı Avadanlığı, Aşındırıcı Materiallar və Avadanlıqlar, Boru Xətləri və Avadanlıqlar, Borular, Brezent, Bıçaqlar, Cilalama Aləti, Cilalama Avadanlıqları, Cərəyan Avadanlığı: Nəzarət-Ölçü Cihazları və Avtomatika üzrə Nəzarət Sistemləri və Qurğuları, Avtomatlaşdırılmış Uçot, Alət İnventarı, Cərəyan Mənbələri, Dəbilqə və Şlemlər, Dəftərxana Malları, Elektrik Aləti, Elektrik Avadanlıqları: Konvertorlar, Elektrik Avadanlığı: Armatur, Elektrik Avadanlığı: Paylaşdırma Qurğuları, Topraqlama, Kontaktlar, Elektrik Avadanlığı: Qoruyucular, Elektrik Avadanlığı: Quraşdırma Məhsulları, Elektrik Avadanlığı: Yüksək Gərginlikli Cihazlar, Elektrik Izolyasiyası Lentləri, Elektrik Lampaları, Elektrik Mühərrikləri: Qovşaqlar və Hissələr, Elektrodlar, Elektromaqnit Podşipnikləri, Filtrlər, Generatorlar, Hidravlik Mayelər və Yağlar, Kabel Armaturu, Kabel Məhsulları, Kanatlar, Kataloqla Sifarişlər, Kimya Sənayesi: Avadanlıq və Ehtiyat Hissələri, Klapanlar, Zolotniklər, Kompakt Disklər, Kompressorlar və Kompressor Avadanlığı, Kompüterlər və Aksessuarlar, Kompüterlər: Proqram Təminatı, Kompüterlər: Xidmət və Təmir, Kompüterlər: Şəbəkələr və Şəbəkə Avadanlıqları, Konteynerlər: İstehsalat, Satış, Təmir, Konveyer, Kopyalama və Çoxaltma Avadanlığı, Aksessuarlar və Materiallar, Kəsmə Aləti, Markalama Maşınları və Qurğuları, Metal Borular, Mişarlar, Naqillər, Naqillər, Nasoslar və Nasos Avadanlığı, Neft və Qaz Avadanlıqları, Neft və Qaz Emalı Avadanlığı, Ofis Avadanlığı, Orqtexnika, Ofis, İstehsalat və Xüsusi Məqsədlər üçün Mebel, Pilləkənlər, Pnevmatik Alətlər, Pnevmatik alət, Qablaşdırma Avadanlıqları, Qaynaq Materialları və Avadanlıqları: İstehsalat, Satış, Qaz Sənayesi: Avadanlıq, Rabitə: Avadanlıq, İstehsal, Satış, Rabitə: Peyk, Radioelektron, Elektron, Elektrotexniki Ölçmə Alətləri, Silisium və Onun Birləşmələri, Siqnallar: Sistemlər, Cihazlar, Komponentlər, Stabilizatorlar, Suyun Təmizlənməsi: Avadanlıqlar, Materiallar və Texnologiyalar, Sınaq Avadanlıqları və Alətləri, Sıxaclar, Sıxma və Köməkçi Alət, Sığortalar, Sənaye Lövhələri, Sənaye Təyinatlı Fırçalar, Taxta Məhsullar və Tikinti Konstruksiyaları, Texniki Plomblar, Tibbi Cihazlar, Aparatlar və Avadanlıqlar, Tikinti Məhsulları, Konstruksiyalar və Yarımfabrikatlar, Tikinti-Montaj Aləti və Cilalayıcı Alət, Torlar, Transformatorlar, Transformator Avadanlığı, Təhlükəsizlik Texnikası Nişanları: Avadanlıq və Materiallar, Təhlükəsizlik və Yanğınsöndürmə Avadanlıqları və Cihazları, Təhsil Müəssisələri üçün Avadanlıq və Dərs Vəsaiti, Vedrə, Ventilyatorlar və Ventilyasiya Avadanlıqları, Vtulka və Aralıqlar, Xarici Firma və Təşkilatların Nümayəndəlikləri, Müştərək Müəssisələr, Xilasetmə Texnikası, Avadanlıq, Əmlak, Yanğından Mühafizə Avadanlıqları və Yanğınsöndürmə Materialları, Yapışqan və Yapışdırıcı Lentlər, Yarımkeçirici Diodlar, Yağlar və Sürtgü Yağları, Yükləmə-Boşaltma, Qaldırma, Qaldırma-Daşıma üçün Avadanlıqlar, Zəncirlər, Ölçmə, Nəzarət və Tənzimləmə Alətləri, Ölçü Aləti, Ümumi Məqsədli Alət, İnteqral Mikrosxemlər, İstilik, İsti Su Təchizatı: Avadanlıq və Qurğular: Satış, Quraşdırma, Təmir, İzolyasiya Materialları, İş üçün və Xüsusi Məqsədli Ayaqqabılar, İşçi Geyimləri və Xüsusi Geyimlər, İşıqlandırma Avadanlığı,

Applied Technologies Incorporated (ATI) was established and registered in 1996 in the country of British Virgin Islands and also later registered in UAE, Kazakhstan and Azerbaijan. ATI operates in the business-to-business segment with the industrial sector by offering distribution services and engineering products to various industries and trades people in Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizstan, […]

3.5 (70.77%) 13 votes
Print business card

2. “Caspian Event Organisers LLC”

AZ1025, Bakı

Nobel pr., 15; 7-ci mərtəbə; "Azure Business Center"

Show More

Abadlaşdırma və Yaşıllaşdırma, Akademiyalar, Akkumulyatorlar və Akkumulyator Batareyaları, Akustik Avadanlıqlar, Akvariumlar, Ali Təhsil Müəssisələri, Alternativ Enerji, Altlıqlar, Alüminium, Onun Ərintiləri, Birləşmələri, Xammal, Ammonyak, Antenlər, Antifrizlər, Antikorroziv Qorunma, Materiallar və Vasitələr, Antikvariat, Apteklər, Arqon, Arqon qarışıqları, Arxivlər, Asbest, Asbest Sement Boruları, Asbest Texnikası Məhsulları, Asetilen, Asfalt Materialları, Asqılar, Astarlar, Audio və Video Avadanlıqlar, Audio və Video Avadanlıqlar: Xidmət və Təmir, Audit Xidmətləri, Avia və Dəmir Yolu Biletlərinin Satışı Agentlikləri, Aviasiya Texnologiyası: İstehsalat və Təmir, Aviaşirkətlər, Avtobus Parkları, Avtobuslar: İstehsalat, Satış, Təmir, Avtomatika və Telemexanika Cihazları və Vasitələri, Avtomatlaşdırılmış xətlər: Emal, İstehsalat, Təchizat, Quraşdırma, Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri, Avtomobil Sənayesi: Elmi, Layihə-Konstruktor İşləri və Xidmətlər, Avtomobillər: Ehtiyat Hissələri, Əlavə Avadanlıqlar və Materiallar, Avtomobillər: Satış, Avtomobillər: Texniki Xidmət və Təmir, Avtomobillər: Təmir-İstismar Avadanlıqları və Materialları, Avtomobillər: İcarə, Kirayə, Avtomobillər: İstehsalat, Ayaqqabı: Satış, Ayaqqabı: İstehsalat, Aynalar, Azot, Açıqçalar, Ağac Emalı, Ağac Emalı Dəzgahları, Aşındırıcı Materiallar və Avadanlıqlar, Aşındırıcılar, Bal, Balans Dəzgahı, Balıq Konservləri, Balıq və Dəniz Məhsulları, Bank Avadanlıqları, Bank Fəaliyyəti, Bayraqlar, Vımpellər, Bağ-bağça Inventarı, Bağlama, Benzin, Bijüteriya, Bilyard Masaları və Aksessuarlar, Birdəfəlik İstifadə üçün Qablar, Bitki Yağları, Bitkiçilik, Bitum, Biznes Mərkəzləri, Biznes Xidməti, Biznes Əməkdaşlığı Assosiasiyası, Blanks, Metal Ingot, Bone Raw Materials, Bor, Onun Birləşmələri və Xammal, Boru Kəmərləri: İnşaat və Əsaslı Təmir üçün Maşın, Mexanizm və Avadanlıqlar, Boru Xətləri və Avadanlıqlar, Boru Xətti Armaturu, Borular, Borular: Birləşdirici Hissələr və Detallar, Boyalar, Boyalar və Piqmentlər, Brokerlik Xidmətləri, Buldozerlər, Buldozer Avadanlıqları, Bıçaqlar, Bərbər Alətləri, Avadanlıqları, Aksessuarları, Bərbər Salonları, Bərkidici Məhsullar, Camaşırxana Xidmətləri, Cilalama Avadanlıqları, Cilalama Qrupu Dəzgahları, Corablar: İstehsalat, Satış, Cərəyan Avadanlığı: Nəzarət-Ölçü Cihazları və Avtomatika üzrə Nəzarət Sistemləri və Qurğuları, Avtomatlaşdırılmış Uçot, Alət İnventarı, Cərəyan Mənbələri, Darvazalar, Dezinfeksiya Vasitələri, Dezinseksiya, Diskotekalar, Dizayn: Xidmətlər və Layihələr, Dizel Yanacaq, Donanma: Elmi, Layihə-Konstruktor Işləri və Xidmətləri, Dondurma, Dondurulmuş Məhsullar, Dozatorlar, Drenaj İşləri, Dulusçuluq, Dövri Çap: Çatdırılma və Yayma, Döymə və Metal Ştamplar, Döşəklər, Döşəmə Örtükləri, Dəbilqə və Şlemlər, Dəri, Dəri Qalantereyası, Dərmanlar, Dərman Preparatları və Əczaçılıq Məhsulları, Dərmanlar, Dərman Preparatları və Əczaçılıq Məhsulları: İstehsal üçün Xammal və Yarımfabrikatlar, Dəzgahlar, Efir Yağları, Ekologiya Təşkilatları, Xidmətləri, Ekskavatorlar: İstehsalat, Satış, Təmir, Elektrik Avadanlıqları, Elektrik Avadanlıqları: Konvertorlar, Elektrik Avadanlığı: Armatur, Elektrik Avadanlığı: Aşağı Gərginlikli Avadanlıq, Elektrik Avadanlığı: Kipia İdarəetmə Avadanlıqları və Sistemləri , Avtomatlaşdırılmış Mühasibat, Cihaz Parkı, Elektrik Avadanlığı: Paylaşdırma Qurğuları, Topraqlama, Kontaktlar, Elektrik Avadanlığı: Qoruyucular, Elektrik Avadanlığı: Quraşdırma Məhsulları, Elektrik Avadanlığı: Yüksək Gərginlikli Cihazlar, Elektrik Enejisi, Elektrik Şəbəkələri Xidmətləri və Avadanlıqları, Elektrik Izolyasiyası Lentləri, Elektrik Lampaları, Elektrik Mühərrikləri, Elektrik Mühərrikləri: Qovşaqlar və Hissələr, Elektrik Stansiyaları, Müstəqil Elektrik Təchizatı Avadanlıqları, Elektrik Ötürücülər, Elektrikötürücü Xətlərin Dayaqları, Elektro-Montaj Avadanlıqları, Elektro-Montaj və Istismara Buraxılma, Elektrodlar, Elektromaqnit Podşipnikləri, Elektroqrafik Materiallar, Elektrotexnika Sənayesi, Elektrotexnika Sənayesi: Avadanlıqlar, Energetika: Elmi, Layihə-Konstruktor Işləri və Xidmətləri, Eskalatorlar, Etil Spirti, Alkoqol İstehsalı Məhsulları: İstehsal, Satış, Evakuasiya Xidmətləri, Evlər, Tikililər, Binalar və Qurğular, Eynəklər, Çərçivələr, Linzalar, Fiber Optika və Fiber Optika Materialları, Film-Video İstehsalı, Filtr Materialları, Filtrlər, Flaming Equipment For Oil & Gas Enterprises, Flanşlar, Folqa, Fondlar, Foto Avadanlıqlar, Foto Materiallar, Foto Xidmətlər, Foto-Kino Cihazlar və Aksessuarlar, Frezer Dəzgahları, Futlyarlar, Fındıq: Təchizat, Satış, Fənərlər: İstehsalat, Satış, Generatorlar, Geofiziki Tədqiqatlar və İşlər, Geoloji Axtarış və Kəşfiyyat, Geoloji, Geodeziya və Geofiziki Cihazlar və Avadanlıqlar, Geyim: Alt Paltar, Alt Paltar Məhsulları, Geyim: Baş Geyimləri, Geyim: Fərdi Tikiş, Geyimlər: Kirayə, Geyimlər: İstehsalat, Gigiyena Məhsulları və Vasitələri, Gil, Gips, Gömrük Xidmətləri, Gömrük Xidmətləri: Yüklərin Gömrük Rəsmiləşdirilməsi, Gübrə: Bitki İnkişafını Stimullaşdıran Vasitələr, Halvanik Elementlər və Batareyalar, Hava Limanları, Helium, Heyvan Qidaları Sənayesi: Avadanlıq, Heyvandarlıq, Hidravlik Mayelər və Yağlar, Holdinq Şirkətləri, Humanitar Təşkilatlar, Hündürlükdə Yerinə Yetirilən İşlər, Hündürlükdə İşləmək Üçün Nəzərdə Tutulmuş Avadanlıqlar, Hüquq Xidmətləri, Hüquq-Mühafizə Orqanları, Hərbi Komissarlıqlar, Izolyatorlar, Jurnallar, Kabel Armaturu, Kabel Məhsulları, Kabel Sənayesi: Avadanlıq, Kafel, Kalium və Onun Birləşmələri, Kalsium və Onun Birləşmələri, Kaminlər, Kanistrlər, Karabinlər, Karbon Dioksid, Karbon Dioksid Qazı, Karnizlər, Karton, Kartoqrafiya Məhsulları, Kasetlər- Audio, Video-: Satış, Kassa Aparatları: İstehsal, Satış, Texniki Xidmət, Kataloqla Sifarişlər, Kağız, Kağız və Karton Tara, Keqelban, Boulinq, Keramik Borular, Keramika, Bədii və Dekorativ Məhsullar, Kerosinlər, Kilid və Dəmir Məhsulları, Kimya Sənayesi: Avadanlıq və Ehtiyat Hissələri, Kimya Sənayesi: Elmi, Layihə-Konstruktor İşləri və Xidmətləri, Kimyəvi Maddələr, Kimyəvi İstehsalat Məhsulları, Kimyəvi Maddələr: Səthi-Aktiv, Tekstil-Köməkçi Maddələr və Işlənmə Vasitələri, Kino-Video Prokat, Kitablar: Təchizat, Satış, Kitabxanalar, Komitələr, İdarələr, Xidmətlər, Kompakt Disklər, Kompozit Materiallar və Plastiklər, Kompressorlar və Kompressor Avadanlığı, Kompüterlər və Aksessuarlar, Kompüterlər: Proqram Təminatı, Kompüterlər: Xidmət və Təmir, Kompüterlər: Şəbəkələr və Şəbəkə Avadanlıqları, Kondensatorlar, Konserv və Qida Sənayesi, Konservlər, Konteynerlər: İstehsalat, Satış, Təmir, Kopyalama və Çoxaltma Avadanlığı, Aksessuarlar və Materiallar, Kopyalama və Çoxaltma Avadanlığı, Texniki Təminat və Təmir, Kopyalama və Çoxaltma İşləri, Kosmetik Kabinələr və Salonlar, Kotanlar, Kranlar, Kulinariya Məhsulları, Yarımfabrikatlar, Kultivatorlar, Kuryer Xidməti, Hava və Torpaq Yolu ilə Çatdırılma, Körpülər: Tikinti və Təmir, Kütləvi İnformasiya Agentlikləri, Kənd Təsərrüfatı Kombaynları, Kənd Təsərrüfatı Maşınları, Avadanlıqları, İnventar və Əlavə Vasitələr, Kənd Təsərrüfatı Maşınları, Avadanlıqları, İnventar və Əlavə Vasitələr: Təmir, Kənd Təsərrüfatı Maşınqayırması : Elmi, Layihə-Konstruktor İşləri və Xidmətləri, Kənd Təsərrüfatı Məhsulları: Hazırlıq İşləri, Kənd Təsərrüfatı Məhsulları: Saxlama və Emal, Kənd Təsərrüfatı İşləri, Kənd Təsərrüfatı: Elmi, Layihə-Konstruktor İşləri və Xidmətləri, Kəsmə Dəzgahları, Kətan Parçalar, Laboratoriya Komplektləri, Laboratoriya və Tədqiqat Alətləri və Avadanlıqlar, Liflər və Kimyəvi Maddələr, Liftlər: Çatdırılma, Quraşdırma, Təmir, Liftlər: İstehsalat, Linoleum, Linzalar, Lizinq, Lombardlar, Lotereyalar, Maddi-Texniki Təminat: İctimai İaşə, Maddi-Texniki Təminat: İş Sahələrində Düşərgələrin Təşkil Edilməsi, Makaron Məhsulları, Mal Bağırsağı, Manekenlər, Markalama Işləri, Markalama Maşınları və Qurğuları, Marketinq Tədqiqatları və Xidmətləri, Mastika, Maye Arqon, Maye Azot, Maye Oksigen, Maşınqayırma Avadanlığı: Qeyri-Standart, Maşınqayırma və Cihazqayırma: Elmi, Layihə-Konstruktor Işləri və Xidmətlər, Mebel: Satış, Mebel: Tərkib Hissələri, Xətlər, Detallar və Aksessuarlar, Mebel: İstehsal üçün Avadanlıq, Mebel: İstehsalat, Membranlar və Diafraqmalar, Metal Borular, Metal Işləmə Dəzgahları, Metal Konstruksiyalar, Metal Məmulatları, Metal Tara, Metal-Plastik Borular, Metallurgiya Avadanlıqları, Metallurgiya: Qara və Əlvan, Metallurgiya: Təkrar Emal, Metrologiya, Metrologiya Avadanlıqları, Meyvə və Tərəvəz Konservləri, Meyvə və Tərəvəz Məhsulları, Meşəçilik, Mikserlər, Mina, Mineral Su, İçməli Su, Minerallar, Mis, Onun Ərintiləri, Birləşmələri və Xammalları, Mismarlar, Model və Fotomodel Agentliyi, Motobloklar, Motokultivatorlar, Onların Aqreqatları, Komponentləri və Aksessuarları, Motosikletlər, Motorollerlər, Mopedlər və Motovelisopedlər, Muftalar, Musiqi Alətləri, Cihazlar, Avadanlıqlar və Aksessuarlar, Muzeylər, Mühafizə, Mühasibatlıq Xidmətləri, Mühəndislik, Mühərriklər: İstehsalat, Satış, Təmir, Mürəkkəb və Pastalar, Müşəmbə, Müəllif Hüququ, Mədən və Dağ-Mədən Avadanlıqları, Mədəniyyət Mərkəzləri, Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza, Məhkəmələr, Məhsulların Keyfiyyətinə Nəzarət, Məhsulların Sertifikasiyası, Sınaq Mərkəzlərinin, Laboratoriyaların, İstehsalat Obyektlərinin Akkreditasiyası və Attestasiyası, Məişət Kimyası: Istehsalat, Məişət Kimyası: Satış, Məişət Kondisionerləri: İstehsalat, Satış, Təmir, Məişət Sobaları: İstehsalat, Satış, Təmir, Məişət Texnikası, Məişət Texnikası: Xidmət və Təmir, Məişət Şamları, Məişətdə İstifadə Olunan Sayğaclar, Mənzil-Istismar Təsərrüfatı, Mərmər: Çıxarılma, Emal, Məhsulların Istehsalı, Məsləhət Xidmətləri, Mətbəə Avadanlıqları, Vasitələr, Mətbəələr, Məşğulluq, Naqillər, Nasoslar və Nasos Avadanlığı, Natrium Silikat, Naviqasiya Alətləri, Nazirliklər, Neft Boru Kəmərləri və Avadanlıqları, Neft Məhsulları: Emal, İstehsal, Satış, Neft Yanacaq (Mazut), Neft və Qaz Avadanlıqları, Neft və Qaz Emalı Avadanlığı, Neft və Qaz Sənayesi: Elmi, Layihə-Konstruktor İşləri və Xidmətləri, Neft-Kimya Avadanlıqları, Neft: Tədqiqat, Hasilat, Emal, Nikel, Ərintiləri, Birləşmələri və Xammalları, Notarius Xidmətləri, Nəşriyyat, Ofis Avadanlığı, Orqtexnika, Ofis, İstehsalat və Xüsusi Məqsədlər üçün Mebel, Ofislərin Tam Təminatı, Oksigen, Optika: Avadanlıqlar, Cihazlar və Materiallar, Orqşüşə, Otbiçən Maşın, Otel İstismar Avadanlığı, Otellər, Ovçuluq, Balıqçılıq, Ovçuluq, Balıqçılıq: Aksessuarlar, Oyunlar, Oyuncaqlar, Oyuncaq Inventarı, Paketlər: istehsal, satış, Pambıq, Pambıq Parçalar, Pambıq: Xammal, Emal, Satış, Pambıqbiçənr Kombaynlar, Parafinlər, Parfümeriya Sənayesi: Avadanlıq, Parket, Partlayış Işləri, Parçalama və Üyütmə Avadanlığı, Parçalar, Parçalar: Satış, Təchizat, Patent və Patentləşdirmə, Penoplastlar, Poroplastlar, Pivə, Plastik Borular, Plastik Məhsullar, Pnevmatik Alətlər, Podşipniklər: Hissələri və Detalları, Polimer Materiallar və Sintetik Qətran, Polimer Materiallar: Məhsulların Istehsalı, Polimer, Kompozit Materiallar və Plastiklər: İstehsal və Emal üçün Avadanlıq və Texnologiyalar, Prokurorluq Orqanları, Proqram-Texniki Komplekslər, Protez-Ortopedik Məhsullar, Psixoloji Yardım, Pərdələr: Pəncərə, Qab-Qacaq, Qablaşdırma Avadanlıqları, Qablaşdırma və Paketləmə Kağızı, Qablaşdırma: İstehsalat, Satış, Qaldırıcı Kranlar, Qalereya, Qapaqlar, Qapılar, Qarışdırıcılar, Qarışdırıcı Avadanlıq, Qaz Balonları Üçün Konteynerlər, Rəflər və Çərçivələr, Qaz Balonları üçün Polad Dayaqlar, Qaz Balonları: Satışı, Kirayəsi, Qaz Boru Kəmərləri, Qaz Kollektorları və Kollektor Sistemli Monobloklar, Qaz Sənayesi: Avadanlıq, Qaz Təmizləmə və Toz Filtr Avadanlıqları, Qaz Şəbəkəsi: Quraşdırma, Texniki Xidmət, Istismar, Qaz, Elektrik Plitələr: İstehsal, Satış, Quraşdırma, Qaz: Emal, İstehsal, Təkrar Emal, Qaz: Kalibrləmə, Tibbi, Sənaye, Texniki, Karbonat, Təmiz, Qazanxanalar və Qazanxana Avadanlıqları, Qazma Avadanlığı, Qazma Məhlulları və Onların Komponentləri, Qazma Qurğuları, Qazma İşləri, Qazon Biçənlər, Qeyri-Standart Avadanlıq, Qida Konsentratları, Qida Mayası, Qida Məhsulları, Qida Sənayesi: Avadanlıq, Qiymətli, Yarı Qiymətli və Süni Daşlar, Qiymətləndirmə, Qliserin, Qolf Klubları, Qranit: Mədənçilik, Emal, Məhsulların İstehsalı, Quru Təmizləmə, Quru Təmizləmə: Avadanlıq, Quruducular, Qurutma Avadanlığı və Vasitələr, Quşçuluq Təsərrüfatı, Qəhvə, Qənnadı Məmulatları, Qəzetlər, Rabitə: Avadanlıq, İstehsal, Satış, Rabitə: Elmi, Layihə-Konstruktor İşləri və Xidmətləri, Rabitə: Mobil, Rabitə: Peyk, Rabitə: Poçt Xidmətləri, Rabitə: Quraşdırma, Tikinti və Təmir, Rabitə: Telefon Stansiyaları və Qovşaqları, Rabitə: Trank, Radar-Aşkarlama Avadanlıqları və Qurğuları, Radioelektronik Texnika: Elmi, Layihə-Konstruktor İşləri və Xidmətləri, Radioelektronik Texnologiya, Reklam Avadanlığı, Materialları, Reklam: İstehsalat, Reklamlar: Reklam Kampaniyalarının keçirilməsi və mətbuatda yayımlanması, Rəflər, Sahənin Təmizlənməsi, Santexnika: Satış, Santexnika: Xüsusi Mağazalar, Saqqız, Saunalar, Hamamlar, Saxsı, Farfor Qablar və Mayolika Qabları, Sellüloz və Kağız Avadanlığı, Seolitlər, Siqnallar: Sistemlər, Cihazlar, Komponentlər, Sirk, Süd, Yağ və Pendir İstehsalı, Südlü Konservlər, Süni Dəri, Süni Xəz, Sürtünmə Əleyhinə Materiallar, Sürücülər, Sürüşmə Podşipnikləri, Sıxaclar, Sığorta, Səfirliklər, Konsulluqlar, Sənaye Lövhələri, Sənaye Sobaları: İstehsalat, Satış, Təmir, Sənaye Təyinatlı Fırçalar, Sənaye Xarakterli və Mülki Dizayn, Sərgi və Yarmarka Xidmətləri, Səsgücləndiricilər, Taxta Tara, Onun Hissələri və Elementləri, Taxıl: İstehsal, Alqı-Satqı, Tekstil və Trikotaj Qalantereyası, Texniki Plomblar, Tibb Mərkəzləri, Tibb: Ambulator Klinikalar, Poliklinikalar, Tibb: Diaqnostika Mərkəzləri, Tibb: Diaqnostika Sistemləri, Tibb: Dispanserlər, Tibb: Doğum Evləri, Tibb: Dərman Vasitələrinin İstehsalı üçün Avadanlıq, Tibb: Dərman və Efir Yağlı Bitkilər və Məhsullar, Tibb: Plastik Cərrahiyyə, Tibb: Qadın Məsləhətxanaları, Tibb: Stomatoloji Xidmətlər, Tibb: Xəstəxanalar, Hospitallar, Klinikalar, Tibbi Alətlər, Tibbi Cihazlar, Aparatlar və Avadanlıqlar, Tibbi Məhsullar, Materiallar və Vasitələr, Tibbi Qablaşdırma və Tara, Ticarət və Sənaye Palatası, Tikinti Materialları: Beton Məhsulları, Tikinti Materialları: Beton Qarışıqları, Tikinti Materialları: Bordür, Tikinti Materialları: Bərkidici Vasitələr, Tikinti Materialları: Dam Örtükləri və Su İzolyasiyası, Tikinti Materialları: Divar və Bölmə Materialları, Tikinti Materialları: Doldurucular, Tikinti Materialları: Dəmir Beton, Tikinti Materialları: Dəmir Məmulatları, Tikinti Materialları: Elmi, Layihə-Konstruktor İşləri, Texnoloji İşlər və Xidmətlər, Tikinti Materialları: Emulsiyalar, Tikinti Materialları: Gil, Tikinti Materialları: Gips, Tikinti Materialları: Keramik Məhsullar, Tikinti Materialları: Kirəmit, Tikinti Materialları: Kərpic, Tikinti Materialları: Mastika, Tikinti Materialları: Mineral Vata, Tikinti Materialları: Mineral Əsaslı, Tikinti Materialları: Məhlullar, Tikinti Materialları: Məsaməli Doldurucular, Tikinti Materialları: Polimer, Tikinti Materialları: Qum, Tikinti Materialları: Quru Qarışıqlar, Tikinti Materialları: Sement, Tikinti Materialları: Tabaşir, Tikinti Materialları: Təbii Daşlar, Tikinti Materialları: Xarrat Məhsulları, Tikinti Materialları: Çınqıl, Tikinti Materialları: Çınqıl Daş, Tikinti Materialları: Üzlük və Dekorasiya, Tikinti Materialları: İstilik və Səs İzolyasiyası, Tikinti Materialları: İxtisaslaşmış Mağazalar, Tikinti Materialları: Şifer, Tikinti Materialları: Şüşə, Tikinti Materialları: Əhəng, Tikinti Məhsulları, Konstruksiyalar və Yarımfabrikatlar, Tikinti aterialları: Asma tavanlar, Tikinti materialları: Perlit, Tikinti-Təmir və Tamamlama İşləri, Tikinti: Dam İşləri, Tikinti: Elmi, Layihə-Konstruktor İşləri və Xidmətləri, Tikinti: Quraşdırma və İstismara Buraxılma, Torlar, Torpaq İşləri, Trikotaj, Tualet Kağızı, Turşular, Tökmə, Tökmə Materiallar, Tıxaclar, Kronen-Tıxaclar, Qapaqlar, Örtüklər, Tədbirlərin, Bayramların Təşkili, Təftiş, Təhsil: Beynəlxalq Hazırlıq Məktəbləri və Uşaq Bağçaları, Təhsil: Beynəlxalq Təhsil Təşkilatları, Təhsil: Dil Kursları, Təhsil: Katib-Referent Kursları, Təhsil: Kompüter Kursları, Təhsil: Mühasibatlıq Kursları, Təhsil: Sürücülük Kursları, Təhsil: İncəsənət Məktəbi, Təşviqat, Un: İstehsal, Satış, Uzadıcılar, Uşaq Evləri, Uşaq Üçün Qidalar, Uşaq Əyləncə Mərkəzləri, VVAQ, Vahid Geyim Formaları, Vaqon-Evlər, Vaqonlar, Vedrə, Velisopedlər, Ventilyatorlar və Ventilyasiya Avadanlıqları, Vtulka və Aralıqlar, Xalça Təmizləmə, Xalça və Xalça Məhsulları: İstehsalat, Satış, Xaricdə Tibb, Xaricdə Təhsil, Xarrat Qrupu Dəzgahları, Xlor və Onun Birləşmələri, Xəz, Xəzlər, Xəz və Qoyun Dərisindən Hazırlanmış Kürk Məhsulları, Yanacaq, Yanacaqdoldurma Avadanlığı, Yanacaqdoldurma Stansiyaları, Yanğından Mühafizə Avadanlıqları və Yanğınsöndürmə Materialları, Yanğınsöndürənlər, Yanğın Söndürmə Vasitələri, Yapışqan və Yapışdırıcı Lentlər, Yapışqan və Yapışdırıcı Materiallar, Yarma, Yastıqlar, Yataq Dəstləri, Yağ –Piy Məhsulları, Yağlar və Sürtgü Yağları, Yağlayıcı-Soyuducu Mayelər, Yem, Yem Əlavələri, Kombinə Edilmiş Məhsullar, Yer Quruluşu, Yerqazan Maşınlar: İstehsalat, Satış, Təmir, Yod, Onun Birləşmələri, Yonma, Deşmə və Deşmə-Yonma Dəzgahları, Yuma, Təmizləmə Məhsulları: İstehsal, Satış, Yumurta, Yun Parçalar, Yükləmə və Boşaltma Əməliyyatları, Yükləmə-Boşaltma, Qaldırma, Qaldırma-Daşıma üçün Avadanlıqlar, Yırğalayıcı Podşipniklər, Zəncirlər, Zərgərlik Məmulatları, Çap Materialları, Çap İşləri, Çertyoj Vasitələri və Aksessuarları, Çiçəklər və Dekorativ Bitkilər, Çiçəklər: Əkin Üçün Material və Vasitələr, Çörək və Çörək-Bulka Məmulatları, Ölçmə, Nəzarət və Tənzimləmə Alətləri, Örtülü Şitillik, İstixanalar, Onların Komponentləri və Avadanlıqları, Ötürücü Kəmərlər, Üst Geyimləri: Satış, Üzlüklər, İT Xidmətləri, İctimai Təşkilatlar, İctimai İaşə: Avadanlıqlar, İdarələr, İncəsənət Materialları və Köməkçi Materiallar, Aksessuarlar, İncəsənət, Xalq Sənəti, İnfraqırmızı Texnologiya, İnteqral Mikrosxemlər, İnternet Mağazaları, İnternet Əlaqə, İnternet: Veb-Dizayn, İnvestisiyanın Layihələndirilməsi, İnşaat Avadanlığı, İonlaşdırma Radiasiyasının və Elementar Hissəciklərin Mənbələri, İonlaşdırıcılar, İpək Parçalar, İstehsalat Nəqliyyatı, İstilik Bərpa Avadanlıqları, İstilik Cihazları, İstilik Elementləri, İstilik Təchizatı, İstilik Şəbəkələrinin və Avadanlıqlarının Texniki Təminatı, İstilik Ötürücü Avadanlıqlar, İstilik, İsti Su Təchizatı: Avadanlıq və Qurğular: Satış, Quraşdırma, Təmir, İstilik: Radiatorlar və Konvektorlar, İstirahət Evləri, Sanatoriyalar, İtiləmə Dəzgahları, İtçilik İnventarı və Aksessuarları, İxtisaslaşmış və Aqreqat Dəzgahlar, İzolyasiya Materialları, İş üçün və Xüsusi Məqsədli Ayaqqabılar, İşçi Geyimləri və Xüsusi Geyimlər, İşıqlandırma Avadanlığı, Şamdanlar, Şirkətlər üçün Çoxprofilli Xidmətlər, Ştrix Kodlama və Avadanlıqların Formalaşdırılması, Tətbiqi və Işlənməsi üçün Avadanlıq, Şüşə, Şüşə Qablar, Şüşə və Büllur Qab-Qacaq, Şüşə-Lif Borular, Şüşə-lif, Şüşə-lif Məhsulları, Şəhərdə Nəqliyyat-Yük Daşımaları, Əczaçılıq Avadanlıqları və Alətləri, Əczaçılıq Sənayesi: Avadanlıq, Ədyal, Şal və Ədyal Parçaları, Əlif Yağları, Əlvan Metallar, Ət və Ət Məhsulları, Ətirlər və Kosmetik Məhsullar: Istehsal, Satış, Ətraf Mühitin Qorunması: Texnoloji Proseslər və Avadanlıqlar, Əyləc Yastıqları, Aralıqlar və Lentlər, Цветы И Декоративные Растения: Искусственные,

3.6 (71.67%) 36 votes
Print business card

3. “Destec”

AZ1000, Bakı

Salamzade küç, 53

Show More

Anbar Avadanlıqları, Kompüterlər: Proqram Təminatı, Proqram-Texniki Komplekslər, Restoranlar, Kafelər, Barlar: Avadanlıq, Ticarət Avadanlığı, İT Xidmətləri, Ştrix Kodlama və Avadanlıqların Formalaşdırılması, Tətbiqi və Işlənməsi üçün Avadanlıq,

Logix Tətbiqi Proqramlar Paketi 2004-cü ildən müştərilərinə FPro adı ilə xidmət göstərməyə başlamışdır. FPro proqram təminatının bariz cəhətlərindən biri onun yerli proqram təminatı məhsulu olmasıdır. Həmin dövrə qədər satışa çıxarılan bütün yerli məhsullar mühasibat sistemi olaraq təklif edilirdi. İlk dəfə rəsmi muhasibat uçotuna ehtiyac hiss etmədən daxili mühasibat sistemini yerli proqram təminatında aparmaq imkanı ortaya […]

5 (100%) 2 votes
Print business card

5. “Temizkom” Cleaning Services LLC

AZ1110, Bakı

Akademik Həsən Əliyev küç., 98

Show More

Antikvariat, Arxivlər, Atletika, İdman və Turist İnventarı, Audit Xidmətləri, Avia və Dəmir Yolu Biletlərinin Satışı Agentlikləri, Aviaşirkətlər, Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri, Açıqçalar, Bank Avadanlıqları, Bank Fəaliyyəti, Benzin, Birdəfəlik İstifadə üçün Qablar, Biznes Mərkəzləri, Biznes Xidməti, Daşınmaz Əmlak: Agentliklər, Daşınmaz Əmlak: Rieltor Fəaliyyəti, Dezinfeksiya Vasitələri, Döşəmə Örtükləri, Dəniz və Çay Limanları, Eskalatorlar, Evlər, Tikililər, Binalar və Qurğular, Fondlar, Gömrük Xidmətləri, Gəmiqayırma, Gəmi Təmiri, Holdinq Şirkətləri, Humanitar Təşkilatlar, Hündürlükdə Yerinə Yetirilən İşlər, Kataloqla Sifarişlər, Komitələr, İdarələr, Xidmətlər, Kompüterlər: Proqram Təminatı, Kopyalama və Çoxaltma Avadanlığı, Texniki Təminat və Təmir, Kopyalama və Çoxaltma İşləri, Kosmetik Kabinələr və Salonlar, Kuryer Xidməti, Hava və Torpaq Yolu ilə Çatdırılma, Kütləvi İnformasiya Agentlikləri, Maddi-Texniki Təminat: İctimai İaşə, Muzeylər, Mühəndislik, Mədəniyyət Mərkəzləri, Məhsulların Sertifikasiyası, Sınaq Mərkəzlərinin, Laboratoriyaların, İstehsalat Obyektlərinin Akkreditasiyası və Attestasiyası, Məişət Kondisionerləri: İstehsalat, Satış, Təmir, Məişət Texnikası, Məsləhət Xidmətləri, Məşğulluq, Neft Yanacaq (Mazut), Neft və Qaz Avadanlıqları, Neft və Qaz Emalı Avadanlığı, Neft və Qaz Sənayesi: Elmi, Layihə-Konstruktor İşləri və Xidmətləri, Neft: Tədqiqat, Hasilat, Emal, Ofis Avadanlığı, Orqtexnika, Otellər, Oyunlar, Oyuncaqlar, Oyuncaq Inventarı, Paketlər: istehsal, satış, Pivə, Qalereya, Qaynaq İşləri, Qaz Boru Kəmərləri, Qaz: Emal, İstehsal, Təkrar Emal, Qazma Avadanlığı, Qazma Məhlulları və Onların Komponentləri, Qida Məhsulları, Quru Təmizləmə, Quruducular, Qurutma Avadanlığı və Vasitələr, Rabitə: Elmi, Layihə-Konstruktor İşləri və Xidmətləri, Rabitə: Quraşdırma, Tikinti və Təmir, Reklam: İstehsalat, Reklamlar: Reklam Kampaniyalarının keçirilməsi və mətbuatda yayımlanması, Restoranlar, Kafelər, Barlar, Sahənin Təmizlənməsi, Saunalar, Hamamlar, Supermarketlər, Sürücülər, Səfirliklər, Konsulluqlar, Sənaye Xarakterli və Mülki Dizayn, Sərgi və Yarmarka Xidmətləri, Səthlərin Təmizlənməsi, Taksi, Teatr-Konsert Fəaliyyəti, Televiziya və Radio Verilişi, Tibb Mərkəzləri, Ticarət Avadanlığı, Ticarət Mərkəzləri, Torpaq İşləri, Turizm, Ekskursiyalar (səyahət agentlikləri), Tökmə, Tədbirlərin, Bayramların Təşkili, Tərcümə Xidmətləri, Təşviqat, Velisopedlər, Vitrinlər, Viza Dəstəyi: Rəsmiləşdirmə və Qeydiyyat, Xalça Təmizləmə, Xarici Firma və Təşkilatların Nümayəndəlikləri, Müştərək Müəssisələr, İT Xidmətləri, İctimai Təşkilatlar, İdarələr, İncəsənət Materialları və Köməkçi Materiallar, Aksessuarlar, İnşaat Avadanlığı, İstirahət Evləri, Sanatoriyalar, Şəhərdə Nəqliyyat-Yük Daşımaları,

“TƏMİZKOM”  MMC  təmizlik şirkəti təmizlik üzrə bütün növ xidmətləri , həmçinin ənənəvi olmayan yüksəklikdə fasadların və pencərərlərin alpinistlər vasitəsilə yuyulması, xalça –xalı örtüklərin yerində yuyulması, vaxtaşırı zibilin atılması xidmətlərini təklif edir. Ştat üzrə işə götürülmüş təmizlik əməkdaşı belə həcmdə olan işlərin öhdəsindən gələ bilmədiyi üçün,  Sizin ixtisaslaşmış təmizlik şirkətinə müraciətiniz nəinki vaxtınıza və vəsaitlərinizə qənaət […]

4 (80%) 33 votes
Print business card

6. “Web Coder Agency”

AZ1075, Bakı

Əhməd Rəcəbli küç., 209; 3-cü mərtəbə; "Gobustan Plaza"

Show More

Kompüterlər: Proqram Təminatı, İnternet: Veb-Dizayn,

“Web Coder” agentliyi vebsaytların yaradılması, təşviqi və texniki dəstəyi, həmçinin, optimizasiyası ilə məşğul olan agentlikdir. Bundan əlavə, İntranet, ERP və CRM kimi avtomatlaşdırılmış sistemlərin, billinq sistemlərinin yaradılması ilə də xidmət göstərməkdəyik. Şirkət sosial media marketinq və proqramlaşdırma ilə əlaqədar bütün işləri görür, onlayn satış və rəqəmsal təhlükəsizlik sistemləri yaradır. Neyminq – Adların və sloqanların hazırlanması. […]

5 (100%) 315 votes
Print business card